header banner
Default

Een unieke benadering: een luxe hotel gebruikt Bitcoin om extra inkomsten te genereren


Bitcoin-BTC

zwitserland-luxe-hotel-lugano-bitcoin-mining-tetheru-BTC

Foto: Shutterstock/Oleg_P

Een hotelbedrijf uit Zwitserland, Gabbani, is van plan een Bitcoin (BTC) mining systeem te installeren. In het specifiek zal het miningapparatuur worden ingezet in de voedselproductiefaciliteit om gebruik te maken van overtollige energie.

Het crypto nieuws werd bekend gemaakt door Tether (USDT). Naast de miners zal het faciliteit van Gabbani ook 100.000 kilo watt aan zonnepanelen installeren. De zonnepanelen ondersteunen de Bitcoin miners doordat deze het exces aan energie kunnen opvangen tijdens zonnige periodes en om kunnen zetten in BTC. Een mooi initiatief dat hoeplijk andere bedrijven zal inspireren om vergelijkbare duurzame benaderingen te volgen, wat op zijn beurt de weg zou kunnen effenen voor een bredere acceptatie en integratie van cryptocurrencies.

🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis Advertentie Bitvavo

Plan B project

VIDEO: LUXURY TRIP WITH @davincij15 […big surprise]
Carl Runefelt Vlogs

Het hotelbedrijf lanceert daarnaast ook een nieuw product genaamd “The Banettone”. Het product is ontworpen om het Plan B-project van Lugano, een stad in Zwitserland, te ondersteunen. Het Plan B-project is een gezamenlijk initiatief van de stad Lugano en Tether, dat erop gericht is om Bitcoin technologie te gebruiken als fundament om de financiële structuur van de stad te wijzigen.

Door dit project wil Lugano de impact van blockchain en Bitcoin in alle delen van het dagelijks leven van zijn inwoners versnellen. Het plan omvat het toepassen van deze technologieën in kleine transacties tussen lokale handelaren en grotere financiële exchanges, zoals belastingbetalingen. Lugano heeft ook Bitcoin en Tether als wettig betaalmiddel erkend voor belastingen en openbare diensten.

Advertisement

Tether maakt reserves live zichtbaar

VIDEO: How To Steal And Lose More Than $3 Billion In Bitcoin | CNBC Documentary
CNBC

Terwijl Tether in Zwitserland druk in de weer is, kwam er deze week ook ander positief nieuws naar voren. Het bedrijf zet een stap voorwaarts in zijn transparantiedoelen door vanaf volgend jaar real-time inzage te bieden in zijn reserves. Deze beweging komt als een antwoord op eerdere kritieken omtrent gebrek aan openheid. Met een huidig reserveoverschot van $3,3 miljard lijken de problemen van het verleden, zoals beschuldigingen van ontoereikende dekking, te zijn overwonnen. Deze positieve ontwikkelingen positioneert Tether als een betrouwbaar voorbeeld in de cryptocurrency industrie.

Sources


Article information

Author: Carlos Rhodes

Last Updated: 1699400521

Views: 1367

Rating: 4.7 / 5 (37 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlos Rhodes

Birthday: 1945-09-24

Address: 71288 Elizabeth Heights, Lamborough, IA 24304

Phone: +3751156611341471

Job: Biotechnologist

Hobby: Stamp Collecting, Chocolate Making, Poker, Reading, Chess, Pottery, Astronomy

Introduction: My name is Carlos Rhodes, I am a candid, accomplished, welcoming, frank, valuable, skilled, unswerving person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.