header banner
Default

Vi er uvitende om Tesla fortsetter å overdrive rekkevidden


Tre Tesla-eiere i California har gått sammen om et masse-søksmål mot Tesla. De mener rekkevidde-tallene som markedsføres er villedende.

Skal være innenfor EPA-regelverket

VIDEO: 2023 Tesla Model X PLAID: POV review & top speed badge UNLOCKED!
Johnny POV

Reuters skrev en spesial-sak 27. juli der de satte spørsmålstegn på hvordan bilenes programvare varsler eieren om rekkevidden. Ifølge spesial-rapporten fra avisen er bilen vel optimistisk når batteriet er på 100 prosent og over 50 generelt sett, og viser visstnok ikke mer korrekte rekkevidde-tall før batteriet er på under 50 prosent – dette skal være noe Tesla-eiere, i det minste de mest ivrige, skal ha vært klar over i lenge tid

Reuters kunne ikke fastslå om Tesla fortsatt bruker algoritmer som øker rekkeviddeanslagene i dashbordet. Men bil-testere og myndigheter fortsetter å advare selskapet for å overdrive avstanden kjøretøyene kan reise før batteriene er tomme.

Reuters

Bøtelagt i Sør-Korea

Reuters påpeker også at Tesla ble bøtelagt i Sør-Korea tidligere i år da det ble oppdaget at bilene “leverte så lite som halvparten av rekkevidden i kaldt vær” – samtidig peker de på en studie der tre Tesla-modeller hadde et snitt på 26 prosent under markedsført rekkevidde.

Samtidig er det slik at den amerikanske måle-standarden EPA gir produsenter slingringsmonn, men el-bil-bloggen Electrek mener at det kanskje hadde vært en ide at Tesla som andre produsenter i segmentet er mer “forsiktige” når de markedsfører rekkevidde:

“Tesla er kjent for å dra nytte av EPAs system for å annonsere den mest optimistiske rekkevidden på bilene sine, og det ser det ut til å være innenfor grenseverdiene. Imidlertid tar mange andre bilprodusenter en mer bevisst tilnærming når det kommer til annonsert rekkevidde, og kanskje det ville være bra for Tesla å gjøre det samme.”

Sources


Article information

Author: Douglas West

Last Updated: 1702563481

Views: 1081

Rating: 4.5 / 5 (105 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Douglas West

Birthday: 1961-02-06

Address: 759 Baldwin Gateway Apt. 717, North Crystalmouth, MA 20021

Phone: +4861945327361242

Job: Graphic Designer

Hobby: Gardening, Quilting, Card Games, Stamp Collecting, Cooking, Scuba Diving, Rowing

Introduction: My name is Douglas West, I am a strong-willed, valuable, important, multicolored, persistent, accessible, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.